Konference

Válečné medicíny

2018


Nelékařská sekce Lékařská sekce

Pod záštitami:

Ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Zdravotnické záchranné služby
Královehradeckého kraje
Zdravotnická záchranná sluba Královehradeckého kraje
Ředitele Agentury vojenského zdravotnictví
brig. gen. MUDr. Zoltána Bubeníka
Agentura vojenského zdravotnictví
Děkana Fakulty vojenského zdravotnictví
prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Předsedy Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
plk. prof. MUDr. Jana Horáčka, Ph.D.
Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů